Nový zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
7. januára 2020
Sú tu veľké zmeny pre majiteľov bytov: prísnejší poriadok i dlžníci v hanbe
3. februára 2020

Spolupráca silných hráčov

    Dve najväčšie a najdlhšie pôsobiace profesné organizácie združujúce správcov bytových domov – Slovenský zväz bytových družstiev (SZBD) a Združenie bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS), podpísali 16. januára 2020 memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci.

     Cieľom spolupráce je zabezpečenie zvyšovania kvality správy bytových domov, kvality bývania  a poskytovaných služieb súvisiacich s výkonom správy, vytváranie všetkých predpokladov pre efektívny manažment v oblasti správy bytových domov realizovaný členmi zmluvných strán.

     Podpísaním memoranda štatutári obidvoch  profesných  organizácií prejavili záujem  spolupracovať na príprave a uskutočňovaní spoločných aktivít,  predovšetkým pri predkladaní a pripomienkovaní legislatívnych návrhov z oblasti súvisiacej s bývaním a výkonom správy bytových domov, ďalej pri predkladaní spoločných odborných stanovísk a vyhlásení týkajúcich sa správy bytových domov, ako aj pri organizovaní spoločných odborných školení, seminárov a konferencií.  

Pridaj komentár