Odborná konferencia ZBHS
17. októbra 2019
Nový zákon o požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
7. januára 2020

Nové pravidlá pre hlasovanie vlastníkov bytov

Novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2020, upravuje pravidlá pre hlasovanie o vzniku nových spoločných častí, spoločných zariadení  alebo príslušenstva bytových domov.  

Podľa novej úpravy na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe domu môže vzniknúť aj výlučne nová spoločná časť domu, výlučne nové spoločné zariadenie domu alebo výlučne nové príslušenstvo. Účastníkmi takejto zmluvy sú všetci vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.

Pri rozhodovaní o zmluve alebo o zmene zmluvy o výstavbe výlučne novej spoločnej časti domu, výlučne nového spoločného zariadenia domu, alebo výlučne nového príslušenstva, ktorými sa dom pôdorysne rozšíri a ktoré budú prevádzkovo spojené s domom, zákon vyžaduje súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.  

Pridaj komentár