Domové schôdze sa skrátia, schvaľovanie sa skomplikuje
11. októbra 2018
Odborný seminár v Lučenci
8. novembra 2018

Od 1. novembra nastanú zmeny v správe bytových domov

[noviny.sk; 04/11/2018; Mária Dulaiová, redakcia/LS ; Zaradenie: Slovensko]

Rozsiahle zmeny priniesla od 1. novembra novela zákona o vlastníctve bytových a nebytových priestorov. Ide o celkovo 18. novelu v poradí. Zainteresovaní tvrdia, že aj to je dôkazom potreby vypracovania nového zákona. Ten starý je v platnosti už 25 rokov.

Novela zákona o bytových a nebytových priestoroch prichádza 3,5 roka po tej poslednej. „Aj keď musím povedať, že našťastie tá úplne najlepšia v celej histórii všetkých zmien,“ uviedol Miroslav Kantner, prezident Asociácie vlastníkov bytov. Tých bolo od roku 1993, odkedy platí zákon , spolu s tou najnovšou 18.

 Zjednodušené prevedenie

Pričom ale niektoré sporné ustanovenia zostávajú nezmenené už celé roky. Problémom je najmä ich nejednoznačnosť, neprehľadnosť a nezrozumiteľnosť. „Toho, čo už bolo v zákone zakomponované vo viacerých ustanoveniach, bolo už také množstvo pre laika až skrytým spôsobom, že naozaj je veľmi významná tá zmena v tom, že nahradila všetky tieto dielče ustanovenia jedným trojparagrafom,“ vysvetľuje Kantner.

No ani tentoraz nie je úprava dokonalá, najmä pokiaľ ide o hlasovanie na schôdzi. „Pretože väčšina rozhodnutí už bude musieť byť prijatá nadpolovičnou väčšinou vlastníkov v dome,“ povedala Anna Krajčiová zo Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS).

Čo novela uľahčí je napríklad aj prístup k informáciám. „Budú mať právo nielen nahliadnuť do dokumentácie týkajúcej sa domu, ale budú si môcť z tejto dokumentácie robiť výpisy, prípadne kópie,“ dodáva Krajčiová.

 Vymáhanie dlhov

Skomplikuje sa však vymáhanie dlhov od neplatičov a zrejme veľa zlej krvi narobí novela u neplatičov bytov s priľahlými terasami. „Sú povinní prispievať do fondu opráv, ale na druhej strane – prostriedky fondu na opravy týchto terás nebudú môcť byť použité,“ vraví Krajčiová.

Zmeny, ktoré vstupujú do platnosti od 1. novembra sa dotknú vlastníkov bytov, profesionálnych správcov i spoločenstiev vlastníkov. Niektoré z nich považujú za dobré, iné nie. Na čom sa však zhodli všetci je, že zákon je už po 25 rokoch poriadne zastaralý.

Po novom volajú už poriadne dlho všetci zainteresovaní, zatiaľ bez odozvy. „Nateraz sa nový zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov nepripravuje,“ vyjadrila sa hovorkyňa ministerstva financií, Alexandra Gogová. Pričom na Slovensku je aktuálne viac ako 800 tisíc bytov, zákon sa dotýka veľkého počtu obyvateľov.

Zdroj – noviny.sk/TV JOJ

Pridaj komentár