Od 1. novembra nastanú zmeny v správe bytových domov
8. novembra 2018
Správca bytov zakročí, ak hrozí škoda
22. novembra 2018

Odborný seminár v Lučenci

 

Členská organizácia ZBHS – akciová spoločnosť SPOOL Lučenec zorganizovala 6. novembra pre zástupcov vlastníkov a správcov odborný seminár „Vzdelávanie poverených zástupcov vlastníkov a správcov zvyšuje kvalitu správy bytových domov“.  Seminár pod záštitou primátorky mesta Lučenec  a Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS) sa konal v krásnych priestoroch mestskej radnice v Lučenci.Cieľom seminára bolo informovať účastníkov o nových technológiach, legislatívnych zmenách, a ich vplyve na správu bytových domov z pohľadu povinností správcov, ale aj vlastníkov bytov.

Program seminára:

  1. Otvorenie seminára (Ing. Eva Vasilová, riaditeľka a.s. SPOOL)
  2. Príhovor primátorky mesta Lučenec PhDr. Alexandry Pivkovej
  3. Aktuálne problémy tepelnej ochrany pri zabezpečovaní obnovy bytových domov   (prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., riaditeľka Technického a skúšobného ústavu stavebného,  Bratislava)
  4. Novinky pri správe bytových domov  (Ing. Anna Krajčiová, výkonná riaditeľka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku)
  5. Ako správne poistiť bytový dom (Ing. Peter Drga, manažér asistenčných služieb Finančné centrum, a.s., Považská Bystrica )
  6. Prenos, spoľahlivosť a monitoring dát o spotrebe – prínos pre správcu a končeného užívateľa   (Peter  Jančula,  obchodno-technický riaditeľ spoločnosti ista Slovakia, s.r.o., Bratislava).

LC2

 

Pridaj komentár