Odborná konferencia ZBHS
14. novembra 2022
Akreditovaný vzdelávací program Správa bytového fondu
6. decembra 2022

Jesenná odborná konferencia ZBHS

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku zorganizovalo pre svoje členské organizácie jesennú odbornú konferenciu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 24. a 25. novembra 2022.   Nosnou témou odbornej konferencie opäť boli energie – očakávané ceny pre rok 2023, možnosti využitia OZE v bytových domoch, návrh novej pravidiel pre rozpočítanie tepla. V úvodnom diskusnom paneli pod názvom   AKO ĎALEJ S CENAMI ENERGIÍ, ktorý viedol Ing. Lukáš Štefánik z Bytkomfortu Nové Zámky, vystúpili so zaujímavými príspevkami Ing. Katarína Kalinayová – riaditeľka odboru tepelnej energetiky na ÚRSO, a Ing. Stanislav Janiš – predseda predstavenstva SZVT.  

V nadväznosti na predpokladaný nárast domácností, ktoré môžu mať v budúcom roku problém s úhradou nákladov na bývanie v dôsledku nárastu cien energií, potravín a služieb, vystúpil Ing. Ladislav Šutý – ÚPSVaR s prezentáciou, ktorá sa týkala činnosti bezplatných dlhových poradní.

Ďalší diskusný blok pod taktovkou Ing. Miloša Baráka – BYP, s.r.o., Liptovský Hrádok,  bol venovaný problematike  alternatívnych zdrojov energie pre bytové domy. V tomto bloku odznel aj príspevok Ing. Mateja Veverku – SIEA pod názvom „Podpora inštalácie zariadení na využitie OZE v bytových domoch a pokračovanie podpory z prostriedkov Programu Slovensko“.

Tretí diskusný blok, ktorý viedla Mgr. Bibiána Hulinová – SPOOL, a.s., Lučenec, bol zameraný na problematiku návrhu novej vyhlášky  MH SR pre rozpočítanie tepla, ktorý bol predložený do pripomienkového konania. V panelovej diskusii k tejto téme vystúpila pani Eliana Kostolány – Techem, spol. s r.o., Bratislava a Ing. Jozef Morávek – Byttherm, s.r.o., Bánovce nad Bebravou.

Účastníci konferencie si so záujmom vypočuli aj   príspevky:

– Ing. Daniela Žilovca – Finančné centrum a.s. Považská Bystrica pod názvom „Novinky v exkluzívnom poistení členov ZBHS“

– Petra Drgu – Finančné centrum a.s. Považská Bystrica pod názvom „Narastajúci počet požiarov v bytových domoch – preventívne opatrenia“

– Ing. Henrika Puškáša, PhD., – OTIS Výťahy, s.r.o., Bratislava pod názvom „Výťah online“.  

Pridaj komentár