Aké konkrétne opatrenia pripravuje vláda na kompenzáciu, resp. zmiernenie negatívneho dopadu vysokého nárastu cien energií na obyvateľov bytových domov?

Energie ako nosná téma odbornej konferencie ZBHS
20. júna 2022
Spoločné vyhlásenie Slovenského zväzu výrobcov tepla, Združenia bytového hospodárstva na Slovensku a Slovenského zväzu bytových družstiev k rastu cien tepla
19. augusta 2022

Aké konkrétne opatrenia pripravuje vláda na kompenzáciu, resp. zmiernenie negatívneho dopadu vysokého nárastu cien energií na obyvateľov bytových domov?

Podľa odhadu vývoja regulovaných cien energií na rok 2023, ktorý koncom júla 2022 pripravil  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, pri pokračovaní súčasných úrovní trhových cien môžu regulované ceny energií v roku 2023 vzrásť o viac ako dvojnásobne oproti súčasnosti. Úrad predpokladá nárast regulovaných cien elektriny pre domácnosti o viac ako 130%, regulovaných cien plynu pre domácnosti o takmer 170% , a regulovaných cien tepla vyrobeného z plynu v sústavách CZT v priemere  o cca 140% pri súčasných úrovniach trhových cien energií. Znamenalo by to nárast nákladov na energie pre domácnosti  v rozmedzí od 121 – 244 Eur za mesiac. Zvládnu slovenské domácnosti finančne „utiahnuť“ vysoké ceny potravín, pohonných hmôt, aj energií?

Už v súčasnosti   členské organizácie  Združenia bytového hospodárstva na Slovensku – správcovia bytových domov, ktorí vykonávajú správu viac než 160 tis. bytov prakticky na celom území Slovenska  vidia, že časť obyvateľov bytových domov nie je schopná v dôsledku inflácie  platiť v plnej výške mesačné zálohové platby za byt.   Vysoký nárast cien energií v budúcom roku bez prijatia adekvátnych opatrení zo strany štátu, môže výrazným spôsobom zvýšiť nedoplatky vlastníkov a nájomcov bytov a teda negatívne ovplyvniť finančné hospodárenie bytových domov, ich schopnosť platiť faktúry za energie, uhrádzať splátky úverov, a financovať prevádzku a údržbu bytových domov. 

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku preto listom oslovilo predsedu vlády, jednotlivých ministrov, ale aj predsedu Národnej rady Slovenskej republiky so žiadosťou o poskytnutie informácie,   aké konkrétne opatrenia plánuje vláda Slovenskej republiky prijať na kompenzáciu, resp. zmiernenie negatívneho dopadu  vysokého nárastu cien energií na obyvateľov bytových domov na Slovensku. Konkrétne kroky vlády na prahu novej vykurovacej sezóny  očakáva nielen ZBHS, ale najmä vlastníci a nájomcovia viac než 1 milióna bytov na Slovensku.

O stanovisku nami oslovených predstaviteľov výkonnej a zákonodarnej moci k tejto závažnej problematike budeme našich členov informovať bezodkladne po jeho doručení.  

Pridaj komentár