Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
10. mája 2022
Aké konkrétne opatrenia pripravuje vláda na kompenzáciu, resp. zmiernenie negatívneho dopadu vysokého nárastu cien energií na obyvateľov bytových domov?
18. augusta 2022
Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
10. mája 2022
Aké konkrétne opatrenia pripravuje vláda na kompenzáciu, resp. zmiernenie negatívneho dopadu vysokého nárastu cien energií na obyvateľov bytových domov?
18. augusta 2022

Energie ako nosná téma odbornej konferencie ZBHS

Správcovia bytových domov, ktorí sú členmi Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, sa v dňoch 2. a 3. júna 2022 zišli na odbornej konferencii ZBHS v Novom Smokovci. Nosnou témou odbornej konferencie bola problematika nárastu  cien energií, očakávaný vývoj cien plynu, elektriny a tepla pre najbližšie roky, ale aj možnosti ako znížiť náklady na spotrebu energií v bytových domoch. 

Úvodný panel prednášok a diskusie s názvom „AKO ĎALEJ S CENAMI ENERGIÍ?“ viedol a moderoval viceprezident ZBHS Ing. Štefánik z Bytkomfortu, s.r.o., Nové Zámky.  Účastníci konferencie vysoko hodnotili vystúpenie štátneho tajomníka ministerstva hospodárstva RNDr. Karola Galeka,  MSc., ktorý informoval o opatreniach štátu v oblasti cien energií, a predsedu ÚRSO Ing. Andreja  Jurisa k očakávanému vývoju v oblasti regulácie cien energií.  Podnetné a vysoko aktuálne bolo aj vystúpenie predsedu predstavenstva SZVT Ing. Stanislava Janiša, zamerané na príčiny energetickej krízy a očakávaný vývoj cien tepla z CZT. Vhodným doplnením tejto témy bolo vystúpenie obchodného riaditeľa spoločnosti MET Slovakia, a.s., Ing. Romana Lipničku.

Druhú časť konferencie, zameranú na alternatívne zdroje energie pre bytové domy  viedol Ing. Barák z BYP, s.r.o., Liptovský Hrádok.   V úvode odznel príspevok Ing. Veverku – SIEA, ktorý sa zaoberal financovaním OZE v bytových domoch. Nasledovala prezentácia Ing. Jančaříka Thermo/Solar Žiar, s.r.o. pod názvom „Solárne systémy pre bytové domy“.  S praktickými skúsenosťami s inštaláciou a prevádzkou tepelného čerpadla v bytovom dome sa s účastníkmi konferencie podelil predseda predstavenstva SBD Lučenec, Ing. Ferenc. S veľkým záujmom sa stretla aj prezentácia „Kombinovaná výroba tepla a elektriny v CZT a bytových domoch z OZE“, s ktorou vystúpil majiteľ spoločnosti Logitex, s.r.o., Púchov, Ing. Daniel Lako.

Aj program druhého dňa odbornej konferencie ZBHS obsahoval témy, ktoré sú pre správcov bytových domov zaujímavé. Túto časť pod názvom „Správa bytových domov“ viedol Ing. Žák zo spoločnosti Bardbyt, s.r.o., Bardejov. Na tému možností úspor energie v bytových domoch voľne nadviazali prednášky „Digitálne riešenia na úsporu energie v bytových domoch“, ktorú predniesol Ing. Laca zo spoločnosti Techem, spol. s r.o., a  „Význam digitalizácie a energetického monitoringu pre správu budov“ od zástupcu spoločnosti ista Slovakia, s.r.o., p. Petra Jančulu. Novinky z informačného systému DOMUS, akými sú elektronické hlasovanie vlastníkov bytov a efektívny spôsob zasielania vyúčtovania s doručenkou, prezentoval Ing. Turóci zo spoločnosti Anasoft APR, spol. s r.o. Možnosť elektronického hlasovania vlastníkov bytov s platformou Resitech prezentoval Ing. Paciga zo spoločnosti Resitech, s.r.o.   Nemenej  zaujímavé boli aj prezentácie zástupcov spoločnosti EuroFin Consulting , a.s. Ing. Žilovca a Petra Drgu, zamerané na novinky v poistení bytových domov a praktické skúsenosti a postupy pri likvidácii poistných udalostí.

Pridaj komentár