Rozporové konanie k návrhu vyhlášky ÚRSO
6. marca 2020
Valné zhromaždenie ZBHS sa v plánovanom termíne neuskutoční
19. marca 2020

Odloženie termínu konania odborného seminára

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku oznamuje svojim členom a prihláseným členským organizáciam SZBD, že odborný seminár zo série odborných podujatí „Správa bytov – Teória vs. prax“, ktorý bol plánovaný na 19. marca 2020, sa z dôvodu prevencie šírenia nového koronavírusu, uskutoční v neskoršom, zatiaľ neurčenom termíne.

Napriek tomu, že zameranie seminára na odborné témy súvisiace s rozpočítaním tepla a aplikáciou smernice EU o energetickej efektívnosti v podmienkach SR, ktoré sú pre správcov bytových domov vysoko aktuálne a zaujímavé, o čom svedčí vysoký počet prihlásených záujemcov o účasť, ZBHS zvolilo zodpovedný prístup a v záujme prevencie šírenia koronavírusu sa rozhodlo toto podujatie s hromadnou účasťou v plánovanom termíne neuskutočniť.

Pridaj komentár