Rokovanie západoslovenského regiónu

Rokovanie v regiónoch pokračuje
17. septembra 2019
Odborná konferencia ZBHS
17. októbra 2019

Rokovanie západoslovenského regiónu

Štatutári členských organizácií ZBHS zo západoslovenského regiónu sa stretli 25. septembra 2019 na spoločnom rokovaní s členmi správnej rady a kontrolnej a revíznej komisie vo Veľkom Lapáši. Predmetom konštruktívneho rokovania boli otázky súvisiace s ďalším rozvojom činnosti združenia, obsahovým zameraním odborných podujatí ZBHS a riešenie aktuálnych problémov z praxe správcov bytových domov.

Pridaj komentár