Rokovanie členských organizácií ZBHS z východoslovenského regiónu
20. júna 2019
Rokovanie západoslovenského regiónu
4. októbra 2019

Rokovanie v regiónoch pokračuje

Spoločné rokovanie prezidenta združenia, členov správnej rady a kontrolnej a revíznej komisie so zástupcami členských organizácií ZBHS na regionálnej úrovni pokračovalo 5. septembra 2019 vo Zvolene, za účasti zástupcov stredoslovenského regiónu.

Predmetom rokovania opäť boli námety členských organizácií na skvalitnenie činnosti združenia, ale aj aktuálne témy z oblasti výkonu správy bytových domov.

Pridaj komentár