Rokovanie členských organizácií ZBHS z východoslovenského regiónu

Lehoty na overovanie bytových vodomerov sa od 1. augusta zmenia
15. júna 2019
Rokovanie v regiónoch pokračuje
17. septembra 2019

Rokovanie členských organizácií ZBHS z východoslovenského regiónu

Spoločné rokovanie členských organizácií ZBHS z východoslovenského regiónu, členov správnej rady a kontrolnej a revíznej komisie združenia sa uskutočnilo 19.6.2019 vo Veľkom Šariši. Hlavným bodom rokovania bolo ďalšie smerovanie činnosti ZBHS a návrhy členov na obsah jesennej odbornej konferencie, ktorá sa uskutoční začiatkom októbra. Členské organizácie poukázali na množstvo problémov súvisiacich so správou bytových domov, na nejednoznačnú a komplikovanú legislatívu. Zástupcovia členských organizácií sa zhodli na tom, že ZBHS by si malo naďalej zachovať svoje vysoko odborné zameranie a aktívne presadzovať záujmy ako správcov, tak aj vlastníkov bytov.

Podobné spoločné rokovania plánuje správna rada zorganizovať v septembri aj s členskými organizáciami zo stredoslovenského a západoslovenského regiónu.

Pridaj komentár