Poplatok za GDPR na zálohový predpis nepatrí

Rozporové konanie k návrhu novely zákona o ŠFRB
13. marca 2019
Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
9. apríla 2019

Poplatok za GDPR na zálohový predpis nepatrí

 [SME; 73/2019; 27/03/2019; s.: 7; Diana Schniererová ; Zaradenie: Bývanie a reality]

SOI zaznamenala štyri podania pre zvyšovanie zálohových platieb

Ak od vás správca pýta poplatok za ochranu osobných údajov, mali by ste sa ohradiť. Nemá naň nárok.

Bez pár centov jedno euro za spracovanie a uchovávanie osobných údajov. Niekde aj viac. Na zálohových predpisoch od niektorých správcovských spoločností pribudla v uplynulých mesiacoch nová položka. Nie je však v súlade so zákonom. Jedno z nitrianskych bytových družstiev napríklad začalo účtovať vlastníkom v súvislosti s pravidlami GDPR za jeden byt 96 centov mesačne. Za ochranu a spracovanie osobných údajov si správca sídliaci v Bratislave zapýtal 1,50 eura. GDPR je nariadenie, ktoré sa zaoberá spracovaním a uchovávaním osobných údajov. Platnosť nadobudlo v máji minulého roka. Správca však na takýto poplatok nemá nárok. „Jednoznačne nie je v súlade so zákonom, ak správca účtuje poplatok za spracovanie agendy ochrany osobných údajov vlastníkovi,“ informoval predseda Združenia pre lepšiu správu bytových domov Marek Perdík.

Euro za každý byt

Ak sa navyše účtuje tento poplatok na mesačnom základe, je to podľa Perdíka len účelové zvyšovanie príjmu. Na ilustráciu – ak má spoločnosť v správe 10-tisíc bytov, za každý mesiac zinkasuje od vlastníkov bytov pri poplatku jedno euro za byt na úkony súvisiace s ochranou osobných údajov 10-tisíc eur. Skutočné náklady súvisiace s touto agendou však takúto výšku nedosahujú. Prešovský samosprávny kraj, ktorý je najväčší na Slovensku, napríklad vyčíslil svoje mesačné náklady v súvislosti s touto agendou zhruba na 750 eur. Na účtovanie takéhoto poplatku nie je dôvod ani podľa Úradu na ochranu osobných údajov. „Z nového zákona (o ochrane osobných údajov pozn. red.) ani z európskeho nariadenia nevyplývajú pre prevádzkovateľa také povinnosti, ktoré by mali priamy vplyv na finančný rozpočet prevádzkovateľa,“ konštatovala hovorkyňa úradu Lucia Bezáková. Slovenská obchodná inšpekcia upozornila, že postup správcov nemá oporu ani v zákone o ochrane spotrebiteľa. Podľa tohto zákona je totiž povinnosťou poskytovateľov služieb realizovať ich za dohodnuté ceny. „Ak spôsob rozúčtovania úhrady za poskytnutú službu nie je určený právnym predpisom, musí byť dohodnutý medzi vlastníkmi a správcom,“ spresnila Krkošová. To znamená, že ak ho chce správca účtovať, mal by si ho najprv dať schváliť na domovej schôdzi.

Kontaktujte správcu

Vlastníkom bytov, ktorí si nájdu na zálohovom predpise podobnú položku, Marek Perdík radí kontaktovať správcu a žiadať vysvetlenie. Ak nepochodia uňho, môžu sa obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Tá už v uplynulých mesiacoch riešila štyri podania. Týkali sa dvoch správcovských firiem v Bratislavskom a v Nitrianskom kraji. Nezákonne naúčtované poplatky za ochranu osobných údajov môžete oznámiť aj na Úrade na ochranu osobných údajov. „To však neskúma práva spotrebiteľov,“ poznamenal Perdík. Obe spomínané správcovské spoločnosti, ktoré plánovali zaviesť poplatky za GDPR do zálohových platieb, ich už aj zrušili. „Ak vlastník alebo nájomca bytu túto položku v mesačnej platbe už uhradil, môže si túto sumu odpočítať v niektorej nasledujúcej platbe alebo mu táto suma zostane v prospech platieb za užívanie bytu,“ informuje Okresné stavebné bytové družstvo Nitra na svojej webovej stránke.

Náklady rastú

Hoci členovia Združenia bytového hospodárstva na Slovensku /ZBHS/ poplatky „za GDPR“ neúčtujú, riaditeľka organizácie Anna Krajčiová upozorňuje, že náklady správcov rastú, a to z rôznych dôvodov – napríklad pre zvyšovanie minimálnej mzdy, rôzne príplatky, nárast cien energií a podobne. Ak si však chce správca premietnuť toto zvýšenie do vyšších poplatkov za správu, potrebuje na to súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. „Dosiahnuť takýto súhlas je časovo náročný a komplikovaný proces. Zreálnenie výšky poplatku za správu je však nevyhnutnou podmienkou na kvalitný výkon správy domu,“ uzavrela.

Diana Schniererová

Pridaj komentár