Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS

MeT Šaľa, spol. s r.o.
28. marca 2018
Združenie bytového hospodárstva kritizuje poslaneckú novelu zákona o vlastníctve bytov
30. apríla 2018

Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS

19. a 20. apríla 2018 sa na Podbanskom uskutočnilo valné zhromaždenie členských organizácií ZBHS s následnou odbornou konferenciou. Zástupcovia 44 členských organizácií si so záujmom vypočuli správu o činnosti správnej rady združenia prednesenú prezidentom ZBHS Ing. Pavlom Bielikom, prerokovali a schválili správu o hospodárení združenia a  účtovnú závierku za rok 2017. V ďalšom bode valné zhromaždenie prerokovalo a schválilo rozpočet ZBHS na rok 2018.

x3

V rámci odbornej konferencie odzneli zaujímavé a prínosné odborné prednášky:  

  •            Pripravenosť softvéru na GDPR                 

                     Ing. Jozef Turóci, Anasoft APR, spol. s r.o., Bratislava

 

  •            Výhody spolupráce ZBHS a Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.  

                      Ing. Milan Holinďák – Allianz –  Slovenská poisťovňa, a.s. 

 

  •            Výkon energetickej inšpekcie – poznatky z kontrol

                      Ing. Štefan Dubovský, Ing. Štefan Csáji – Ústredný inšpektorát SOI

                       

  •             Infozákon v podmienkach spoločností s majetkovou účasťou mesta –  platný stav   

                     a pripravovaná novela

                        JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD.,  LL.M. (Tübingen) sekcia legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti

                        SR,     Katedra občianskeho a obchodného práva,  Trnavská  univerzita, Právnická fakulta

 

  •              Povinnosti správcov bytových domov a SVB vyplývajúce zo zákona  o radiačnej ochrane  

                        Ing. Alžbeta Ďurecová, PhD., – RÚVZ Banská Bystrica

 

x2

 

Spoločenský večer sa už tradične niesol v duchu vzájomnej výmeny skúseností, odborných diskusií, ale predovšetkým príjemnej atmosféry a dobrej nálady.

 

x4

 

 

Pridaj komentár