„Odmenou“ štátu občanom za ich zodpovedné správanie má byť nová daň z poistného
1. februára 2018
MeT Šaľa, spol. s r.o.
28. marca 2018

Seminár GDPR

 

ZBHS organizuje pre svojich členov seminár GDPR – Nové pravidlá pre ochranu osobných údajov.

Seminár sa uskutoční dňa 14. marca 2018 od 9,30 hod. v konferenčnej sále hotela DIXON v Banskej Bystrici s nasledovným programom:

  • Zmeny v oblasti ochrany osobných údajov – GDPR
  • Nové povinnosti, pravidlá a požiadavky
  • Sprísnenie / uvoľnenie zásad ochrany osobných údajov
  • Proces zavedenia GDPR
  • Dokumentačná časť GDPR
  • Potrebné školenia
  • Implementačná časť GDPR
  • Kontrolná a revízna činnosť
  • Funkcia zodpovednej osoby
  • Diskusia

 

Pridaj komentár