Diskusia k účtovaniu DPH od 1.1.2016

Povinnosť merania tepla v budovách s plochou nad 500 m2
24. februára 2016
Bytkomfort – BA, a.s. Bratislava
11. marca 2016

Diskusia k účtovaniu DPH od 1.1.2016

Do diskusie sme predložili návrh jedného z našich členov na postup pri účtovaní  DPH od 1.1.2016 – stavebné práce pri správe majetku mesta vo viacerých variantoch.  Dokument je umiestnený na web stránke v časti pre členov – dokumenty: 

http://www.zbhs.sk/wp-content/uploads/2016/02/%C3%9A%C4%8Dtovanie-a-DPH-stavebn%C3%A9-pr%C3%A1ce-u-spr%C3%A1vcov.xlsx

Postupujete rovnako, alebo máte iné riešenia? Chcete sa o svoje poznatky z účtovania DPH po novom podeliť s ostatnými členmi ZBHS ?  Tu je priestor na Vaše návrhy, názory a diskusiu k tejto téme.  

Upozorňujeme, že jednotlivé organizácie môžu mať s mestom uzatvorený iný zmluvný vzťah, teda aj postupy účtovania môžu byť odlišné.

 

Pridaj komentár