Vzdelávací program „Správa bytového fondu na Slovensku“ pokračuje ďalším kolom

Kompetencie SOI v oblasti služieb spojených s bývaním
7. septembra 2015
Partnerstvo, ktoré prináša výhody majiteľom bytov
29. septembra 2015

Vzdelávací program „Správa bytového fondu na Slovensku“ pokračuje ďalším kolom

23. septembra bolo v priestoroch AINOVY – Informačného centra v Svätom Jure zahájené ďalšie, v poradí už piate kolo akreditovaného vzdelávacieho kurzu „Správa bytového fondu na Slovensku“. Účastníci kurzu – zástupcovia členských organizácií ZBHS a SZBD už absolvovali prvé trojdňové sústredenie zamerané na problematiku právnych aspektov správy bytových domov. Celkový rozsah vzdelávacieho programu je 102 vyučovacích hodín. Ďalšie sústredenia v mesiacoch október-december 2015 budú rozdelené do piatich tematických blokov: administratívne zabezpečenie správy, základné odborné a technické znalosti správcu, finančný manažment, sociálny manažment a manažment kvality. Absolventi kurzu získajú vedomosti a zručnosti potrebné k odbornému výkonu správy bytových domov. Osobitný dôraz je kladený na získanie praktických vedomostí a zručností z oblasti hospodárenia, obnovy a modernizácie bytového fondu, úspešnej komunikácie s klientmi – obyvateľmi bytových domov a celkové zvyšovanie kvality výkonu správy.

Obsah a rozsah vzdelávacieho kurzu  vyhovuje podmienkam odborného vzdelávania v zmysle nového zákona o správcoch bytových domov.

Program vznikol v úzkej spolupráci so strešnými združeniami správcov bytových domov  – ZBHS, SZBD a ZSVB, ktoré boli súčasťou poradnej skupiny pri jeho príprave.

Správa bytových domov je  špecifická činnosť, ktorá  vyžaduje odborné vedomosti z oblasti ekonomiky, energetiky, stavebníctva, bezpečnostných a protipožiarnych predpisov, ochrany osobných údajov, práva a ďalších súvisiacich oblastí. Pravidelné odborné vzdelávanie  správcov preto ZBHS považuje za nevyhnutnú podmienku pre kvalitný výkon správy bytových domov na vysokej profesionálnej úrovni.

Pridaj komentár