Výhody exkluzívneho poistenia

Služby pre bývanie, s.r.o., Trenčín
17. augusta 2015
EuroFin Consulting, a.s., Považská Bystrica
2. septembra 2015

Výhody exkluzívneho poistenia

Výhody exkluzívneho poistenia pre členov ZBHS

 

Jedným z príkladov sily ZBHS a výhod členstva v združení je exkluzívne poistenie. Členovia združenia spravujú tisícky bytových domov a stovky nehnuteľností občianskej vybavenosti. Súhrnne sa jedná o majetok v hodnote takmer 10 miliárd eur, ktorý je rozmiestnený na území celého Slovenska.

Na začiatku exkluzívneho poistenia pre členov ZBHS bol predpoklad, že členské organizácie dokážu spoločne vyrokovať v poisťovniach lepšie podmienky pre vlastníkov spravovaných bytových domov ako keby postupovali členovia individuálne. Vychádzalo sa pritom zo skúsenosti, že správca obyčajne vedel vyrokovať lepšie poistné podmienky pre viac spravovaných domov oproti nekoordinovanému rokovaniu zástupcov vlastníkov jednotlivých bytových domov.

 

Výhody pre vlastníkov spravovaných bytových domov

 

Dnes, po viacerých rokoch od uzatvorenia exkluzívnej zmluvy s poisťovňou Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. možno konštatovať, že predpoklad prezidenta prerokovaný správnou radou sa potvrdil. Viac ako polovica vlastníkov spravovaných bytových domov sa počas prvých dvoch rokov rozhodla využiť podmienky rámcovej dohody. Presvedčili ich najmä:

 

  • nadštandardný rozsah krytia, ktoré individuálny dom nevedel dohodnúť
  • znížené spoluúčasti oproti bežne ponúkaným, v niektorých prípadoch až na nulu
  • zníženie poistného v desiatkach percent.

 

V roku 2014 ušetrili vlastníci na ročnom poistnom zhruba 25% pôvodných nákladov, pričom pôvodná výška poistných súm sa skoro zdvojnásobila. Viacero bytových domov z dôvodu navýšenia poistného totiž roky odmietalo aktualizovať nárast technickej hodnoty domu.

Po prechode domov na exkluzívne podmienky ZBHS sa zhruba o tretinu zvýšilo plnenie pre bytové domy pri škodových udalostiach. Je to vďaka širšiemu krytiu rizík a nižším spoluúčastiam a tiež vďaka spolupráci s maklérskou spoločnosťou EuroFin Consulting, a.s., ktorá poskytuje odborný poistný servis pri riešení škodových udalostí.

V neposlednom rade pomohlo exkluzívne poistenie znížiť podiel nepoistených domov, nakoľko lepšie podmienky a hlavne nižšie poistné presvedčili niekoľko tisícok vlastníkov aby si dali svoj bytový dom poistiť.

 

Výhody pre členské organizácie

 

Postupom času sa exkluzívne poistenie rozšírilo aj o poistenie zodpovednosti a majetku členských organizácií. V oblasti poistenia motorových vozidiel sa zahájila spolupráca s poisťovňou Generali. Napriek skvalitneniu poistnej ochrany členov, napr. o poistenie štatutárov a vedúcich zamestnancov, spoločnosti šetria na svojich nákladoch na poistenie zhruba 10%.

Vďaka spolupráci ZBHS s poistným maklérom kleslo aj administratívne zaťaženie členských organizácií. Celkovo EuroFin Consulting riešil vyše 4.000 škodových udalostí, čo šetrí čas zamestnancom členských organizácií.

 

Väčšinu výhod exkluzívneho poistenia je na prvý pohľad vidno,  ale sú aj také ktoré si bežný člen nevšimne. Príkladom môže byť hodnotenie škodovosti pri poistení motorových vozidiel, kde sa škodovosť ráta za celé združenie a nie na jednotlivú flotilu člena. Takéto hodnotenie má výhodu najmä pre členov s nižším počtom vozidiel, kedy jedna väčšia škoda by mohla mať vplyv na navýšenie poistenia v budúcom období.

 

Napriek dosiahnutým prínosom v oblasti exkluzívneho poistenia, prezident a správna rada ZBHS v spolupráci so spoločnosťou EuroFin Consluting, a.s. neustále pracuje na skvalitnení podmienok pre vlastníkov bytových domov a členské organizácie. Snahou je poskytovať vždy jedinečný produkt a servis, ktorý bude atraktívny pre čo najviac vlastníkov bytových domov a takto vytvárať konkurenčnú výhodu členskej základni ZBHS a ďalej posilňovať jej postavenie na trhu. Pretože byť so silným sa oplatí!

Pridaj komentár