ZBHS má nového prezidenta
27. apríla 2015
Zákon o správcoch bytových domov zvýši administratívnu náročnosť výkonu správy
28. mája 2015

Valné zhromaždenie ZBHS

V dňoch 23. a 24. apríla 2015 sa uskutočnilo valné zhromaždenie ZBHS v Tatranskej Lomnici, ktoré bolo rozdelené na slávnostnú časť s pripomenutím 25. výročia založenia združenia a pracovnú časť s následným školením.  V doplňujúcich voľbách VZ ZBHS zvolilo:

– prezidenta ZBHS: Ing. Pavla Bielika

– II. viceprezidentku ZBHS Ing. Evu Vasilovú

– člena kontrolnej a revíznej komisie: Ing. Pavla Rendeka .

VZ ZBHS schválilo aj znenie dodatku č. 1 k stanovám, v zmysle ktorého  sídlo ZBHS bude na adrese: Rudlovská 53, Banská Bystrica.

 

Po ukončení VZ si zúčastnení zástupcovia členských organizácií vypočuli prednášky Ing.     Miloša Hajdina – MDVRR SR k zákonu o správcoch bytových domov a JUDr. Marcely   Macovej, ktorá bola zameraná na povinnosti správcu pri uplatňovaní zákona na ochranu osobných údajov.

Pridaj komentár