Správcovský seminár v Trenčíne ponúkol priestor na dialóg

Domácnostiam by sa nemali zvyšovať platby za teplo a vodu
14. januára 2015

Správcovský seminár v Trenčíne ponúkol priestor na dialóg

Štvrtý júnový deň sa v hoteli pod hradnými múrmi stretli všetci tí, ktorých spája problematika správy bytového fondu. Konal sa totiž seminár s príznačným názvom „Ako sa efektívne starať o bytový dom“. Hostiteľom akcie bola správcovská spoločnosť Služby pre bývanie, s.r.o. Trenčín, ktorá seminár organizovala už po druhýkrát a to pod záštitou Združenia bytového hospodárstva na Slovensku.

Prvý ročník seminára o bývaní a správe bytových domov z októbra minulého roka milo prekvapil účasťou záujemcov, ale aj kvalitou programu. O priazeň návštevníkov sa organizátori snažili uchádzať aj tento rok. Už teraz možno povedať, že ich snaha bola úspešná. Do kongresovej sály hotela Elizabeth prišlo takmer dvesto ľudí z radov predsedov spoločenstiev vlastníkov bytov, zástupcov bytových domov, členov domových rád, vlastníkov bytov či správcovských spoločností. Seminár podporilo deväť partnerských firiem a dvanásť sponzorských spoločnosti.

Na začiatku je myšlienka, ktorú treba rozviť a dotiahnuť do úspešného konca. Našim cieľom bolo nielen obsadiť stoličky v sále, ale priniesť ľudom prospešné a aktuálne informácie. Okrem programu sme dbali aj na komfort prítomných. Hotel pod hradnými múrmi sa nám po minuloročnej skúsenosti javil opäť ako najvhodnejšie miesto pre takýto typ akcie,“ prípravné kroky vysvetľuje Ing. Miroslav Marko, konateľ spoločnosti Služby pre bývanie. Program seminára ponúkol účastníkom zaujímavé témy, rozdelené do legislatívneho, technického a finančného bloku. Nosnou témou bola nepochybne téma nového zákona o podmienkach správy bytových domov. Potreba nového zákona o správe rezonuje v spoločnosti už dlhšiu dobu a až teraz sa podarilo dopracovať k jeho príprave. Stav jeho rozpracovanosti, prínosy a vplyv na bežný život prezentovali Ing. Miloš Hajdin a Mgr. Lukáš Šurín z MDVRR SR.

Na problémy týkajúce sa správy bytových domov očami správcu, ako aj vlastníkov sa pozrela II. viceprezidentka ZBHS Ing. Anna Krajčiová. Tento blok vyvolal zaujímavú a podnetnú diskusiu, nakoľko bolo zloženie publika rozmanité a pripravovaný zákon sa či už priamo alebo nepriamo dotkne každého z nich. Po obedňajšej prestávke nasledoval technický blok zameraný na problematiku výťahov a ležatých i zvislých rozvodov v bytových domoch. V prvej časti si publikum vypočulo prednášku o potrebe obnovy a modernizácie výťahov v bytových domoch od zástupcov Technickej inšpekcie z Nitry. Na ich slová nadviazala spoločnosť TREVYS, ktorá zabezpečuje kompletnú starostlivosť o výťahy prevažne v trenčianskom regióne. Rovnako ako téma výťahov zaujala aj problematika rozvodov. Organizátori oslovili Ing. Mária Kurčovú, PhD., z Katedry technických zariadení budov STU v Bratislave, ktorá sa tejto oblasti venuje už niekoľko rokov vo svojej vedeckej činnosti.

Praktické hľadisko výmeny rozvodov priblížila a o svoje skúsenosti sa podelila firma M-GAS, ktorá práce vykonáva od kompletnej projektovej dokumentácie, cez realizáciu diela až po odovzdanie dokladov, v zmysle platných technických noriem. V nasledujúcej diskusii ľudia živo, aktívne konzultovali svoje potreby i požiadavky a veľmi cielene kládli prednášajúcim svoje otázky. Posledná časť patrila financovaniu. Každá rekonštrukcia a modernizácia bytových domov stojí nemalé peniaze, ktoré treba hľadať z rôznych zdrojov. Pomocnú roku ponúka Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), ktorý je jedným z najdôležitejších pilierov štátnej bytovej politiky. Podmienky a postupy pri financovaní obnovy a modernizácie bytových domov zo ŠFRB priblížila Ing. Zuzana Petrášová, vedúca odboru koordinácie a schvaľovania úverov. Alternatívne riešenie ponúkla komerčná banková spoločnosť UniCredit Bank.  Zástupcovia z oblasti poisťovníctva, rekonštrukcie rozvodov, servisu výťahov, požiarnej ochrany, merania a regulácie ponúkali svoje služby, produkty, technológie a rady ako sa popasovať s každodennými problémami v bytových domoch.  Po tematicky bohatom programe končiacom v neskorých popoludňajších hodinách ľudia neskrývali spokojnosť a pozitívne ohlasy. Z dotazníka, ktorý mali možnosť prítomní vyplniť, vyplynuli ďalšie zaujímavé témy, ktoré sú pre nás podnetom pre ďalší ročník.

Okrem iných sa objavili témy ako:  rekonštrukcia elektrorozvodov v bytových domoch,  vymáhanie nedoplatkov od neplatičov,  revízie a rekonštrukcie balkónov,  legislatíva ohľadom hlasovania na schôdzach vlastníkov „V organizácii seminára a obdobných akcií zameraných na vzdelávanie predsedov SVB ako aj zástupcov by sme radi pokračovali aj do budúcna. Oblasť správy bytových domov nie je jednoduchá, ale pekná v tom, že spája ľudí. Nielen susedov v dome, ale aj zástupcov a predsedov SVB s ostanými vlastníkmi, vlastníkov so správcovskými spoločnosťami, správcovské spoločnosti s inými dodávateľskými firmami a ďalej by som mohol pokračovať. Vzájomný dialóg je zárukou dobrej spolupráce a spokojného bývania. Som rád, že sa nám podarilo opäť vytvoriť priestor pre dialóg a stretnutie s klientmi,“ uzatvára Marko.

Autor: Mgr. Andrea Krchlíková Služby pre bývanie, s.r.o.

Pridaj komentár