Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
7. marca 2023
Cenová regulácia v elektroenergetike
20. júla 2023
Valné zhromaždenie a odborná konferencia ZBHS
7. marca 2023
Cenová regulácia v elektroenergetike
20. júla 2023

Vyššia finančná podpora na modernizáciu bytových domov

Rastúce ceny stavebných materiálov a prác sú od apríla premietnuté aj do výšky podpory ŠFRB na modernizáciu bytových domov.

Na výmenu výťahu v bytovom dome môže žiadateľ získať úver  najdlhšie na 20 rokov  s ročnou úrokovou sadzbou  0,5 % a, a to vo výške  100% obstarávacieho nákladu, najviac však 75 000 eur na jeden výťah. Jedná sa teda o zvýšenie úveru o 5 000 eur na výťah.  V prípade modernizácie výťahu zostávajú podmienky podpory nezmenené, t.j. úver do 75% obstarávacieho nákladu, najviac vo výške  50 000 eur na výťah.  

Zmenila sa aj výška podpory na výmenu spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody, vzduchotechniky a tepla v bytovom dome. Úver, ktorý môžu vlastníci bytov na tento účel získať najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou 0,5 %  vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, sa zvýšil z doterajších maximálne 105 na  najviac 125 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu.

Na stavebnú úpravu spoločných častí bytového domu a spoločných zariadení bytového domu, ktorou sa umožní prístup do bytov v bytovom dome pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu možno poskytnúť žiadateľovi úver vo výške 100 % obstarávacieho nákladu, najviac 175 eur na 1m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 0,5 %.

Na inú modernizácia bytového domu môže ŠFRB poskytnúť žiadateľovi  úver vo výške 75 % obstarávacieho nákladu, najviac 110 eur na 1 m2 podlahovej plochy bytu, najdlhšie na 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou vo výške 2 %. Aj v tomto prípade teda došlo k zvýšeniu maximálneho úveru, a to o 15 eur na 1 m2.

Pridaj komentár