Predĺženie času platnosti overenia určených meradiel

Dezinfekcia spoločných priestorov bytových domov v čase koronakrízy
13. apríla 2020
Správcovia a odklad vyúčtovania
1. mája 2020

Predĺženie času platnosti overenia určených meradiel

ÚNMS SR vydal v súvislosti s COVID-19 dve usmernenia, ktoré na seba vzájomne nadväzujú v takej súvislosti, že určené meradlá podľa § 11 ods. 1 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii“), ktorým uplynie platnosť overenia v čase od 16.03.2020 do 16.04.2020 a v čase od 17.04.2020 do 17.05.2020 sa môžu používať s tým, že tieto určené meradlá budú overené do 15.05.2020 alebo do 17.06.2020. Vzhľadom na pretrvávajúcu situáciu v spojení s COVID-19 sa určené meradlá, ktorým uplynul alebo uplynie čas platnosti overenia v čase od 16.03.2020 do 17.05.2020 môžu používať s tým, že tieto určené meradlá budú overené najneskôr do 17.06.2020.

V bytových domoch sa jedná o pomerové merače pretečenej teplej a studenej vody /vodomery v bytoch a nebytových priestoroch/ a určené meradlá tepla na vykurovanie.

Pridaj komentár