Zákon o vlastníctve bytov je po každej novele nezrozumiteľnejší

Rozporové konanie k lehote na overenie vodomerov
28. novembra 2018
Rozporové konanie k návrhu novely zákona o ŠFRB
13. marca 2019

Zákon o vlastníctve bytov je po každej novele nezrozumiteľnejší

Združenie bytového hospodárstva na Slovensku zorganizovalo 26. februára 2019 v Banskej Bystrici pre svojich členov odborný seminár  „Správa bytových domov“.   Nosnou témou seminára bol zákon 283/2018, ktorý s účinnosťou od 1.11.2018 novelizoval zákon č. 182/1993 Z.Z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Viac než tri mesiace, ktoré uplynuli od nadobudnutia účinnosti legislatívnej zmeny využili profesionálni správcovia nielen na teoretické osvojenie si noviniek v zákone, ale aj na množstvo otázok adresovaných ministerstvu financií, ktorý je gestorom zákona, a získali aj prvé skúsenosti s aplikáciou noviniek v praxi. Práve prax ukázala nedostatky a nejasnosti v zákone a potvrdila, že zákon o vlastníctve bytov je po každej novele nezrozumiteľnejší. Viac než 80 účastníkov seminára preto využilo možnosť na seminári poukázať na najväčšie problémy zákona a spoločne hľadať riešenie aktuálnych problémov.

V druhej časti seminára sa účastníci zaoberali návrhom vzorovej zmluvy o výkone správy so zapracovaním aktuálnych legislatívnych zmien.

Pridaj komentár