Bytkomfort víta nového partnera. Podiel kúpila spoločnosť ČEZ ESCO
7. októbra 2018
Domové schôdze sa skrátia, schvaľovanie sa skomplikuje
11. októbra 2018

Odborná konferencia ZBHS v Jasnej

109 zástupcov členských organizácií ZBHS sa v dňoch 4. a 5. októbra zišlo na odbornej konferencii združenia, ktorá sa konala v priestoroch hotela Družba v Jasnej.

Pre účastníkov bol pripravený odborný program konferencie:

Cenová regulácia v tepelnej energetike – zmeny v cenotvorbe a ich  vplyv na konečného spotrebiteľa a výrobcu tepla

Ing. Ivan Jasenák – zástupca riaditeľky odboru regulácie TE, ÚRSO

                         JUDr. Oliver Púček – riaditeľ odboru kontroly, ÚRSO

                         Ing. Oľga Leitgebová – zástupkyňa riaditeľa odboru kontroly, ÚRSO

Novela zákona o energetickej efektívnosti – zmeny, ktoré prinesie novela pre správcov nehnuteľností v majetku miest a obcí a pre dodávateľov tepla  do týchto nehnuteľností

                          Ing. Miroslav Mariáš – sekcia energetiky, MH  SR

Prevencia pred požiarmi v bytových domoch – pripravovaná novela vyhlášky 94/2004

kpt. Ing. Dušan Macašek, PhD. – odbor požiarnej prevencie Prezídia HaZZ

BOZP pri správe bytových domov – na čo si dať pozor a aké sú najčastejšie pochybenia správcov   

                          Ing. Jaroslav Niskáč – Národný inšpektorát práce Košice

Poznatky z aplikačnej praxe zákona 246/2015, komora správcov bytových domov z pohľadu MDV SR

                          Ing. Miloš Hajdin – riaditeľ odboru koncepcie bývania MDV SR

                          DSC042Jasná

Najväčšiu diskusiu vyvolal zámer zriadenia komory správcov bytových domov, ktorý predstavil Slovenský zväz bytových družstiev na diskusných fórach v priebehu septembra  v jednotlivých regiónoch Slovenska. Podľa informácie od  našich členov, ktorí sa týchto podujatí zúčastnili, organizátori nepredložili dostatočné zdôvodnenie svojho zámeru a účastníci nedostali odpovede na viacero zásadných otázok. O tom, že správcovia bytových domov všeobecne nepociťujú potrebu vzniku komory správcov svedčí aj veľmi nízka účasť na diskusných fórach, ktorých sa zo 611 registrovaných správcov zúčastnilo iba približne 90, pričom výraznú väčšinu účastníkov tvorili zástupcovia bytových družstiev.  Členské organizácie ZBHS sa preto rozhodli zriadenie komory správcov v takej podobe, ako ju predstavil SZBD, nepodporiť.

Spoločenský večer bol už tradične príležitosťou na diskusiu a vzájomné konzultácie, ale aj  na oddych pri dobrom jedle a pri tanci.

Pridaj komentár