Bytkomfort víta nového partnera. Podiel kúpila spoločnosť ČEZ ESCO

Vlastníci bytov v dome by nemali hlasovať o exekúcii neplatičov
16. júla 2018
Odborná konferencia ZBHS v Jasnej
9. októbra 2018

Bytkomfort víta nového partnera. Podiel kúpila spoločnosť ČEZ ESCO

ČEZ ESCO sa stáva spoločníkom vo firme Bytkomfort, ktorá vlastní centrálny tepelný zdroj a zabezpečuje dodávku tepla do 12 000 domácností a verejných budov v Nových Zámkoch.

 „Bytkomfort je silná, dobre vedená a prosperujúca firma, ktorá využíva moderné teplárenské systémy založené na biomase a plyne, čo sú zdroje, s ktorými máme v ČEZ ESCO veľké skúsenosti,“ hovorí generálny riaditeľ ČEZ ESCO Kamil Čermák. „Česká a slovenská energetika majú spoločnú históriu aj budúcnosť a Slovensko je pre ČEZ ESCO prirodzeným trhom, na ktorý chce expandovať.“

ČEZ ESCO je najväčšou firmou v stredoeurópskom regióne zameranou na energetické inovácie a budovanie a prevádzku energetických zdrojov. Je súčasťou Skupiny ČEZ, má takmer 1600 zamestnancov a poskytuje firmám a mestám  služby podporujúce plnenie európskych cieľov v modernej energetike. Na Slovensku pôsobí prostredníctvom dcérskej spoločnosti ČEZ Slovensko, ktorá dodáva elektrinu a plyn viac ako 2000 firemným zákazníkom.

„Príchod ČEZ ESCO je potvrdením  toho, že Bytkomfort je silná firma a zaujímavý hráč na trhu aj pre takého atraktívneho partnera, akým ČEZ ESCO je.  Sme radi, že po 15-tich rokoch úspešnej spolupráce s našim rakúskym partnerom prichádza do Nových Zámkov nový, silný partner. Skupina ČEZ patrí medzi desať najväčších energetík v Európe a s prevádzkou teplárenských systémov má obrovské skúsenosti,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Bytkomfort Lukáš Štefánik.

Skupina ČEZ zaisťuje kvalitné a bezpečné dodávky tepla pre takmer 900 000 obyvateľov v Českej republike, ďalej pre nemocnice, úrady, školy, aj priemyselné podniky. Teplo vyrába ČEZ aj pre zákazníkov v Poľsku prostredníctvom elektrární Skawina a Chorzów. Z Elektrárne Hodonín ČEZ dodáva teplo aj na Slovensko, do prihraničného mesta Holíč. Za modernizáciu a rozvoj systémov zásobovania teplom dostala ČEZ Teplárenská už päťkrát ocenenie Krištáľový komín, udeľovaný Českým teplárenským združením.

Hlavným predmetom podnikania spoločnosti Bytkomfort je výroba a rozvod tepla a teplej vody vrátane výmenníkových staníc, kombinovaná výroba elektriny a tepla a správa bytov a objektov. ČEZ ESCO získava vo firme Bytkomfort podiel 49 percent. Predávajúcim je spoločnosť Facilitycomfort Energie- und Gebäudemanagement GmbH, ktorá patrí do portfólia spoločností, patriacich pod mesto Viedeň. Spoločnosť Bytkomfort vlastní – okrem centrálneho tepelného zdroja a systému zásobovania teplom v Nových Zámkoch aj kotolňu v Bratislave, v Hurbanove, v ktorých zabezpečuje údržbu a servis. Vlastní tiež dve  dcérske spoločnosti  Bytkomfort-Servis a Bytkomfort-BA. .

Spoločnosť Bytkomfort používa na vykurovanie moderné systémy: viac ako 60% tepla vyrába vysokoúčinným systémom výroby tepla v kogeneračných jednotkách, spaľovaním drevnej štiepky a v elektrokotli. Jej horúcovodné systémy rozvodov tepla majú podstatne menšie tepelné straty,  ako parné rozvody, ktoré sú bežné v iných mestách. V Nových Zámkoch dodáva Bytkomfort teplo do 12 000 bytov a do niekoľkých desiatok verejných budov. V roku 2017 dosiahla spoločnosť tržby takmer 10 miliónov eur.

O spoločnosti Bytkomfort:

Vznikla v roku 2003 transformáciou Bytového podniku Nové Zámky. Na základoch tejto príspevkovej organizácie sa vybudovala moderná zákaznícky orientovaná spoločnosť, ktorá sa svojimi podnikateľskými aktivitami zaradila medzi popredné firmy na Slovensku. Od roku 2006 spoločnosť zaviedla a aplikuje systém manažérstva kvality podľa medzinárodnej normy ISO 9001.

Medzi dlhodobé ciele a priority spoločnosti patrí udržať svoje postavenie na trhu a ďalej ho rozširovať, osobitný dôraz klásť na kvalitu poskytovaných služieb, spokojnosť zákazníkov, nákup a modernizáciu technológií, zavádzanie rozvojových programov do teplárenstva, zvyšovanie motivácie a spokojnosti zamestnancov a skvalitňovanie vlastného sociálneho programu týkajúceho sa zlepšovania pracovných podmienok zamestnancov.

O ČEZ ESCO:

ČEZ ESCO (Energy Service Company) je dcérska spoločnosť ČEZ, ktorá komplexne pokrýva energetické potreby firiem, obcí a inštitúcií všetkých veľkostí, zabezpečuje dodávky komodít, energetické audity a energetické poradenstvo, externé dodávky tepla a elektriny, outsourcing prevádzky zákazníckych elektrických zariadení alebo výstavbu kogeneračných jednotiek a inštaláciu fotovoltaických elektrární. Je tiež dodávateľom služieb súvisiacich s verejnou a firemnou elektromobilitou. Do ČEZ ESCO patria firmy AZ KLIMA, ČEZ Bytové domy, ČEZ Energetické služby, ČEZ ENERGO, ČEZ LDS, ČEZ Solární, Energocentrum Vítkovice, ENESA, EVČ, KART a ČEZ Slovensko. ČEZ Slovensko je silný partner s hlbokými skúsenosťami v energetike, s tradíciou a s medzinárodným zázemím. ČEZ Slovensko pôsobí v segmente od maloodberných podnikov až po tie najväčšie spoločnosti a má na Slovensku v tomto segmente približne 2000 zákazníkov.

ČEZ ESCO už na slovenskom trhu realizovala niektoré zákazky prostredníctvom svojich dcér. Spoločnosť ENESA napríklad v nemocniciach v Dunajskej strede, v Trebišove a Svidníku uskutočnila projekty komplexných energetických úspor formou EPC s celkovou ročnou garantovanou úsporou takmer 500 000 eur. Spoločnosť AZ Klima zas dodala vzduchotechnické jednotky napríklad pre továrenské haly na výrobu automobilov Jaguar Land Rover, KIA Motors a PSA. V priemyselnom areáli v Kysuckom Novom Meste spoločne buduje veľkú rozvodňu pre potreby viac ako 60 firiem.  ČEZ ESCO je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom lokálnej distribučnej sústavy v areáli Mall Trnava.

O Skupine ČEZ:

Skupina ČEZ má viac ako 8 miliónov zákazníkov a trhovú kapitalizáciu 12 miliárd eur, čím sa v oboch kategóriách radí medzi desať najväčších energetík v Európe. Skupina sa skladá z vyše 100 spoločností a má 30 tisíc zamestnancov. Pôsobí v Česku a na Slovensku, v Nemecku, Francúzsku, Poľsku, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku a Turecku. Výnosy za rok 2017 dosiahli 202 mld. korún a EBITDA 54 miliárd korún.

Pridaj komentár