Bytový podnik Svit, s.r.o. oslávil 10. narodeniny

Vyberte si správcu. Najskôr si ho však preverte.
30. októbra 2017
MPBH Šamorín, s.r.o.
6. novembra 2017
Vyberte si správcu. Najskôr si ho však preverte.
30. októbra 2017
MPBH Šamorín, s.r.o.
6. novembra 2017

Bytový podnik Svit, s.r.o. oslávil 10. narodeniny

Zástupcovia Mesta Svit, zamestnanci Bytového podniku, významní zákazníci, obchodní partneri a ďalší pozvaní hostia si  27. októbra 2017 pripomenuli 10. výročie založenia Bytového podniku Svit, s.r.o.

Narodeninová oslava bola príležitosťou na spomienky, vyhodnotenie 10-ročnej činnosti spoločnosti, aj na vyjadrenie presvedčenia, že Bytový podnik má všetky predpoklady na ďalšie napredovanie a plnenie stanovených cieľov tak v oblasti dodávky tepla, ako aj pri správe bytových  domov.  Okrem slávnostných príhovorov nechýbal ani kultúrny program a samozrejme spoločenský večer s dobrou náladou.

BP_Svit_10_20171027_052m

Bytový  podnik Svit je členom ZBHS od 1. januára 2008. Všetkým jeho zamestnancom pod taktovkou pani konateľky Ing. Meriačovej prajeme ďalší úspešný rozvoj, veľa dobrých inovatívnych nápadov a hlavne čoraz viac spokojných zákazníkov.

BP_Svit_10_20171027_065m

Z histórie spoločnosti:

Firma sa nachádza v podtatranskej oblasti v okrese Poprad. Sídlom je novoupravená budova v centre mesta Svit, z ktorej sa nám ponúka krásny výhľad na malebné štíty Vysokých Tatier.

Prvým správcom bol Okresný podnik bytového hospodárstva, štátny podnik v Poprade. Dňa 21. januára 1992 prevzalo Mesto Svit 78 obytných domov. Uznesením Mestského zastupitelstva č. 90/91 Mz zo dňa 12. decembra 1991 na základe Zákona SNR č. 138/91 Zb. §2, odst. 2 sa zriadil Mestský podnik bytového hospodárastva a služieb. Činnosť príspevkovej organizácie sa začala datovať od 1. januára 1992.

Uznesením MsZ č. 139/2007 zo dňa 31. augusta 2007 bolo schválené prevzatie činnosti Mestského podniku bytového hospodárstva a služieb Svit spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. v plnom rozsahu a to s účinnosťou od 1. januára 2008.

Spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. bola založená zakladateľom a jedným spoločníkom – mestom Svit v zastúpení PaedDr. Rudolfom Abrahámom, primátorom mesta dňa 31. júla 2007. K vzniku spoločnosti – zápisu do Obchodného registra došlo 11. augusta 2007. V spoločnosti má 100%-ntnú majetkovú účasť mesto Svit.

Pridaj komentár