Pracovná cesta do Slovinska
2. októbra 2017
IFM, a.s., Bratislava
16. októbra 2017

Výťahom sa nevozia, platiť musia

[SME; 233/2017; 10/10/2017; s.: 6; dsch ; Zaradenie: Bývanie a reality]

 

Oslobodiť možno ľudí z prízemia len od poplatkov za spotrebu energie

Pri balkónoch a garážach zákonodarca nespravodlivosť zmiernil, pri výťahoch sa zmena nechystá.

 

Manželia Fábryovci bývajú na pokojnom sídlisku Zlatý potok vo Zvolene. O bytový dom sa vlastníci bytov starajú – nechali ho zatepliť a pred dvoma rokmi aj vymeniť výťah. Iba Fábryovci naň prispejú 2600 eurami, hoci sa na ňom voziť nebudú. Ich byt sa totiž nachádza na prízemí. „Túto sumu bude musieť zaplatiť aj naša rodina. Sú to pre nás vyhodené peniaze za spoločné zariadenie, ktoré je pre nás zbytočné. Je to spravodlivé?“ pýta sa dôchodkyňa Magdaléna Fábryová. Zákon je jednoznačný. Tí, ktorí výťahom nejazdia, sú oslobodení len od poplatkov za samotnú prevádzku výťahu. „Teda napríklad od nákladov na spotrebovanú elektrickú energiu,“ spresnila Anna Krajčiová zo Združenia bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS). Keďže však výťah patrí medzi spoločné zariadenia domu, náklady na jeho prevádzku, údržbu či opravy sa rozpočítavajú medzi všetkých – podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu, čiže podľa veľkosti bytu. „Platí zásada, že vlastník je povinný starať sa o svoj majetok a platiť náklady s tým spojené bez ohľadu na to, či tento majetok využíva, alebo nie,“ zdôraznila Krajčiová. Magdaléna Fábryová pritom upozornila, že poplatky za servis výťahu do fondu opráv bývajú vyššie ako poplatky za spotrebu energie, od ktorých môžu byť prízemné byty oslobodené. Za obnovu bytového domu zaplatili vlastníci spomínanej zvolenskej bytovky pred dvoma rokmi takmer 326-tisíc eur, dostali na ňu úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Na komplexnú obnovu výťahov z toho išlo vyše 250tisíc eur. „Pre jeden byt to bude suma viac ako 2600 eur. Okrem toho už splácame úver na zateplenie bytového domu,“ dodala Fábryová.

 

Majitelia garáží neplatia

Paradoxné je, že pri novelizácii zákona v roku 2014 z tohto pravidla vypadli vlastníci nebytových priestorov a garáží. Na platby do fondu opráv za spoločné časti a zariadenia domu, ktoré nevyužívajú, môžu dostať zľavu. Predtým platili – napríklad aj za výťah – rovnako ako vlastníci prízemných bytov – podľa spoluvlastníckeho podielu. „V zmysle tejto novely sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome pri určení preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv povinní zohľadniť mieru využívania spoločných častí a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome,“ dodala Krajčiová. Hoci sú vlastníci prízemných bytov, ktorými bývajú veľmi často starší ľudia, v podobnej situácii – ani oni nevyužívajú všetky spoločné zariadenia a časti domu – ich sa zmena nedotkla.

 

Výnimka neexistuje

Podľa Krajčiovej dokonca nemôžu žiadať ani o výnimku. „Od tejto povinnosti ho nemôže oslobodiť ani prípadné hlasovanie ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, pretože by nebolo v súlade so zákonom o vlastníctve bytov,“ dodala Krajčiová. Hoci rekonštrukcia bytových domov prebieha s veľkou podporou štátu, zmenu zákona o bytoch a nebytových priestoroch rezort financií nepripravuje. Menšiu nespravodlivosť zákonodarca odstránil jedine pri rekonštrukcii balkónov a lodžií v bytových domoch. Pôvodne na ne prispievali aj vlastníci bytov, ktoré balkón nemajú. Od roku 2010 sa po novelizácii zákona počítajú príspevky do fondu opráv na základe spoluvlastníckeho podielu, ku ktorému sa pripočítava aj štvrtina podlahovej plochy balkóna alebo terasy.

Pridaj komentár