Z rokovania členských organizácií ZBHS

SpravoByt, s.r.o., Košice
12. apríla 2017
Nemáte jasno vo vyúčtovaní za byt? Tu sú rady expertky
16. mája 2017

Z rokovania členských organizácií ZBHS

     27. apríla 2017 sa v Jasnej uskutočnilo riadne valné zhromaždenie Združenia bytového hospodárstva na Slovensku. 116 účastníkov z 50 členských organizácií sa na rokovaní zaoberalo predovšetkým vyhodnotením hospodárenia ZBHS za minulý rok. Členské organizácie prerokovali a schválili ročnú účtovnú závierku združenia za rok 2016 a oboznámili sa so správou o činnosti správnej rady ZBHS v období od posledného valného zhromaždenia, ktorú predniesol prezident združenia Ing. Pavol Bielik.

Po ukončení oficiálneho programu valného zhromaždenia  si účastníci so záujmom  vypočuli prezentácie členských organizácií ista Slovakia s.r.o. Bratislava k rádiovému zberu dát a Anasoft APR, spol. s r.o. Bratislava k mobilnej aplikácii pre správu bytov.

Spoločenský večer sa niesol v duchu vzájomnej výmeny skúseností, konzultácií a diskusií o konkrétnych postupoch pri aplikácii právnych predpisov.  Dominovala správa bytových domov, rozpočítanie tepla podľa novej vyhlášky, odborné vzdelávanie správcov. K príjemnej atmosfére večera prispelo bohaté občerstvenie a sprievodná hudba.

 

Už tradične nasledujúci deň po valnom zhromaždení sa uskutočnilo odborné školenie, v rámci ktorého odzneli prednášky:

  • Aplikačná prax zákona o správcoch bytových domov

          Ing. Miloš Hajdin, riaditeľ  odboru koncepcie bývania MDV SR

 

  • Pripravované legislatívne zmeny pre oblasť podpory bývania

         Ing. Miloš Hajdin, riaditeľ odboru koncepcie bývania MDV SR

 

  • Diagnostika technického stavu bytových domov

          Ing. Alexander Gubric, CSc., AG-EXPERT Bratislava

 

  • Bezpečnosť technických zariadení v bytových domoch

           Ing. Jozef Žiak, Technická inšpekcia pracovisko Banská Bystrica

 

  • Problémy pri uplatňovaní zákonného záložného práva

           Mgr. Richard Beli, VIAM – dražobná spoločnosť Košice.

 

 

Pridaj komentár