Správcovia bytových domov plnia požiadavky, so zápisom sa neponáhľajú

Správcom bytov sa kráti čas
27. februára 2017
TATRY-TEPLO, s r.o., Tatranská Lomnica
10. marca 2017

Správcovia bytových domov plnia požiadavky, so zápisom sa neponáhľajú

[teraz.sk; 28/02/2017; TASR ; Zaradenie: Ekonomika]

 

 

Informovalo o tom Združenie bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS), ktorého členské organizácie spravujú viac než 150.000 bytov.

Správcovia bytových domov už postupne plnia podmienky zákona, na základe ktorých budú môcť od budúceho roka vykonávať svoju činnosť. Informovalo o tom Združenie bytového hospodárstva na Slovensku (ZBHS), ktorého členské organizácie spravujú viac než 150.000 bytov.

Združenie pripomenulo, že podľa platného zákona o správcoch bytových domov musia všetci správcovia splniť do konca tohto roka niekoľko podmienok, inak nebudú môcť v tejto oblasti podnikať. V súčasnosti je vo verejne dostupnom zozname zapísaných 64 správcov. Podľa odhadov pritom správu bytových domov vykonáva niekoľko stoviek organizácií.

Jednou z podmienok je aj nadobudnutie dostatočnej odbornej spôsobilosti. „Táto sa získava absolvovaním ďalšieho odborného vzdelávania v akreditovanom vzdelávacom programe v rozsahu minimálne 90 hodín, pričom zákon určuje aj zameranie odborného vzdelávania rozdelené do štyroch oblastí,“ uviedla výkonná riaditeľka ZBHS Anna Krajčiová.

Sú nimi základné právne predpisy týkajúce sa výkonu správy bytových domov, administratívne zabezpečenie výkonu správy, odborné a technické zabezpečenie správy a prevádzky budov, finančný manažment a hospodárenie. „Až po splnení všetkých podmienok môže správca požiadať o zápis do zoznamu správcov,“ upozornila Krajčiová.

Prioritnou úlohou správcov bytových domov je teda podľa nej zabezpečiť, aby zamestnávali aspoň jedného odborného zástupcu s odbornou spôsobilosťou. ZBHS už v predchádzajúcich dvoch rokoch zabezpečilo pre všetkých svojich členov možnosť získať odbornú spôsobilosť formou účasti na akreditovanom vzdelávaní.

„V roku 2017 sa na odborný kurz hlásia predovšetkým noví členovia združenia, ktorí rozšírili naše rady iba v posledných niekoľkých mesiacoch, ale aj tí správcovia, ktorí chcú mať dvoch alebo viacerých odborných zástupcov,“ priblížila výkonná riaditeľka ZBHS.

Účelom odborného vzdelávania však podľa nej nie je iba splnenie podmienky pre zápis do zoznamu správcov, a teda možnosť podnikať aj po 1. januári 2018. „Predovšetkým zvýšenie kvality výkonu správy bytových domov, aby majitelia bytov mali istotu, že o ich nehnuteľnosť sa stará odborne zdatná správcovská organizácia,“ zdôraznila Krajčiová.

Prezident Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností (ZSaUN) Eugen Kurimský poukázal na to, že hoci v novom zozname nie je zapísaných veľa správcov, kurzy už zväčša absolvované majú. „Veľké správcovské firmy majú povinnosti v prevažnej miere splnené. Správcovia hovoria, že aj keď podmienky už dnes splnené majú, platí pravidlo – čím neskôr sa zapíšu, tým je menšia pravdepodobnosť sankcií,“ povedal pre TASR.

Existujú totiž podľa neho obavy, že konkurenčný boj prinesie využívanie nekalých praktík. Pri opakovanom porušení povinností možno správcu zo zoznamu vyčiarknuť.

Pridaj komentár