Zákon o správcoch ide do druhého čítania

Zákon o správcoch bytových domov zvýši administratívnu náročnosť výkonu správy
28. mája 2015
Bytové domy musia prejsť zmenami
10. júla 2015

Zákon o správcoch ide do druhého čítania

Poslanci NR SR 17. júna 2015 prerokovali a posunuli do druhého čítania vládny návrh zákona o správcoch bytových domov a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov. Navrhovaná účinnosť zákona je od 1.1.2016.

Pridaj komentár