Rokovanie k návrhu novely zákona o vlastníctve bytov

Združenie bytového hospodárstva kritizuje poslaneckú novelu zákona o vlastníctve bytov
30. apríla 2018
1. športové hry ZBHS
6. júna 2018

Rokovanie k návrhu novely zákona o vlastníctve bytov

Na základe pozvania poslancov NR SR, ktorí pripravili a predložili návrh novely zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, sa dňa 15. mája uskutočnilo stretnutie predkladateľov so zástupcami  organizácií reprezentujúcich  správcov bytových domov a spoločenstiev vlastníkov bytov.  Rokovania za okrúhlym stolom sa zúčastnili aj zástupcovia Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, ktoré združuje správcov viac než 150 tis. bytov a nebytových priestorov.

Konštruktívne rokovanie bolo zamerané na vzájomnú diskusiu k jednotlivým navrhovaným ustanoveniam novely zákona, posúdenie dopadu na výkon správy bytových domov a hľadanie riešení sporných otázok tak, aby zmeny v zákone boli prínosom predovšetkým pre samotných vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Zástupcovia ZBHS požadovali najmä:

  • úpravu definície spoločných častí domu so zohľadnením osobného vlastníctva terás
  • ponechanie ustanovenia o tom, že správca vykonáva správu domu v mene a na účet vlastníkov bytov a NP
  • vypustenie podmienky súhlasu dvojtretinovej väčšiny všetkých vlastníkov bytov a NP s podaním návrhu na exekúciu bytu alebo NP pri vymáhaní nedoplatku od neplatiča.

Výsledkom rokovania je dohoda o tom, že predkladatelia sa budú písomne predloženými propomienkami a návrhmi zúčastnených organizácií zaoberať a zvážia možnosť ich zapracovania do návrhu novely zákona.

Pridaj komentár