Rozporové konanie k návrhu novely katastrálneho zákona

Vlastníkom bytov hrozí, že sa budú skladať na dlhy susedov
1. júna 2017
Chcú zmeniť zákon o údržbe
31. augusta 2017

Rozporové konanie k návrhu novely katastrálneho zákona

Zásadné pripomienky ZBHS k návrhu novely katastrálneho zákona boli prerokované na rozporovom konaní 28.6.2017. ÚGKK akceptoval našu požiadavku na vypustenie podmienky preukazovania vzniku konkrétnej pohľadávky pre vykonanie zápisu zákonného záložného práva v prospech  vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.  Zákon o katastri nehnuteľností by podľa vzájomnej dohody medzi ZBHS a ÚGKK mal priamo obsahovať ustanovenie o tom, že pre zápis zákonného záložného práva nie je potrebné preukazovať existenciu pohľadávky. Ak bude katastrálny zákon schválený v takomto znení v NR SR, vlastníci bytov a NP budú mať právnu istotu, že nebudú musieť platiť dlhy za svojich nezodpovedných susedov.

Pridaj komentár