20. výročie ŠFRB
6. decembra 2016
HomePro Správcovská s.r.o., Bratislava
29. decembra 2016
20. výročie ŠFRB
6. decembra 2016
HomePro Správcovská s.r.o., Bratislava
29. decembra 2016

Medzinárodná konferencia KOBD 2016

Jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie Komplexná obnova bytových domov (KOBD 2016)  sa niesol v duchu hesla „Zelená úsporám energie pri kvalitnej obnove“.  Takmer 370 účastníkov konferencie si počas 3 dní nabitých programom vypočulo 46 odborných prednášok, rozdelených do 8 tematických okruhov:

  • Legislatíva pre KOBD
  • Financovanie
  • Príprava a diagnostika
  • Realizácia
  • Obnova stavebných konštrukcií
  • Obnova technických zariadení budov
  • Architektúra a projektovanie
  • Správa.

Zaujímavé príspevky odborníkov z ministerstiev, univerzít, finančných inštitúcií a rôznych firiem z praxe sa venovali každej oblasti obnovy bytových domov , a tak si každý účastník konferencie mohol odniesť nové poznatky a informácie, ktoré využije v každodennej praxi. Problematika komplexnej obnovy bytových domov rezonovala aj vo vzájomných  diskusiách účastníkov po ukončení odborného programu. Večerné spoločenské posedenie bolo príležitosťou na nadväzovanie nových kontaktov, výmenu skúseností, ale aj na príjemný relax pri hudbe.  Združenie pre podporu obnovy bytových domov aj tentokrát pripravilo konferenciu na vysokej úrovni.

Keďže sa jednalo o jubilejný 10. ročník, prezident združenia Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. spolu s výkonným predsedom Ing. Miroslavom Verešom poďakovali spolupracujúcim organizáciam a združeniam za desať rokov úspešnej spolupráce.  Za oblasť správy bytových domov poďakovanie a drobné upomienkové predmety prevzali zástupcovia ZBHS, SZBD a ZSVB.

Pridaj komentár