Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. Veľký Meder

logo Veľký Meder

Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.

M. Corvina 1232/20

932 01 Veľký Meder

www.mpbhvm.sk

 

Obchodná spoločnosť Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. vznikla dňa 6.12.1994. Jediným zakladateľom a spoločníkom spoločnosti je Mesto Veľký Meder.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je správa bytového fondu vrátane nebytových priestorov a výroba tepla a teplej úžitkovej vody.

Prevádzkuje 2 vlastné tepelné zariadenia a 9 tepelných zariadení vo vlastníctve Mesta Veľký Meder. Z týchto tepelných zdrojov zabezpečuje vykurovanie a dodávku teplej úžitkovej vody pre bytový fond a pre mestské objekty.

Spoločnosť vykonáva správu a prenájom bytov vo vlastníctve mesta v počte  134 bytov a vo vlastníctve fyzických, príp. právnických osôb v počte 468 bytov. Okrem toho spravuje 1 nebytový priestor.

V roku 2016 vstúpil do realizačnej fázy geotermálny projekt na vykurovanie Mesta Veľký Meder. V prvej polovici roka začíname s realizáciou geotermálneho vrtu VM-1.  Na vykurovaciu sezónu, t.j. na september spoločnosť prepojí dve sídliská a modernizuje kotolňu spolu s výmenníkovou stanicou  na geotermálnu vodu.

Pridaj komentár